Úřední deska

09.07.2020 10:02
rozpočtové opatření 42020.pdf (95111)
22.06.2020 16:41
  Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019.pdf (155,4 kB)   závěrečný účet 2019 schválený.pdf (4567673) doložka k záv.účtu 2019 po schválení.pdf (97115)  
19.06.2020 11:42
mapka k záměru prodeje 2020.pdf (219032)   Záměr prodat nemovitost Obec Mouchnice   č. j. OÚMOUCH155/2020   Mouchnice, 19. června 2020 Obec Mouchnice   zveřejňuje podle §  39 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění...
10.06.2020 16:35
Starostka obce Mouchnice svolává V. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice v roce 2020. Koná se dne 17.6.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích.     Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Kontrola...
10.06.2020 16:21
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu I50 Nesovice-Brankovice grafická část.pdf (515274) veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu I50 Nesovice-Brankovice.pdf (122274)  
09.06.2020 12:24
priloha_792669571_0_20_78310_He_DL (1).pdf (224539) priloha_792669571_1_20_78310_He_P01.pdf (1167698) priloha_792669571_2_20_78310_He_P02.pdf (1176223) priloha_792669571_3_20_78310_He_P03.pdf (3038284) priloha_792669571_4_20_78310_He_P04.pdf (3016726) priloha_792669571_5_20_78310_He_P05.pdf...
29.05.2020 23:00
rozpočtové opatření 32020.pdf (81540)
27.05.2020 18:26
účetní závěrka obce Mouchnice 2019 001.pdf (506337) účetní závěrka obce Mouchnice 2019 002.pdf (494991) účetní závěrka obce Mouchnice 2019 003.pdf (2859053)  
27.05.2020 18:24
závěrečný účet obce Mouchnice 2019.pdf (4560018) Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019.pdf (159107)   sňato: 18.6.2020
19.05.2020 10:26
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy002.jpg (848773) veřejná vyhláška Opatření obecné povahy001.jpg (967973)  
07.05.2020 16:29
priloha_781570061_1_63339_A1-ZUR-JMK_PRILOHA-VV_obcim.pdf (676377)
06.05.2020 09:44
Starostka obce Mouchnice svolává IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 13.5.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích   Návrh programu zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Návrh na zařazení území obce do územní působnosti MAS...
29.04.2020 10:02
porovnání položek výpočtu cen vodné a stočné 2019.pdf (172144)
15.04.2020 17:05
202002.jpg (310304) rozpočtové opatření 2 20.jpg (737557)  
07.04.2020 17:36
Starostka obce Mouchnice svolává III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice v roce 2020, koná se dne 15.4.2020 v 18 hod ve společenském domě v Mouchnicích.     Návrh programu veřejného zasedání:   1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Návrh...
06.04.2020 14:37
veřejná vyhláška zeměměřičské práce.pdf (1078004)
06.04.2020 14:32
MZ opatření obecné povahy kůrovec příloha.pdf (1421632) MZ opatření obecné povahy kůrovec.pdf (265463)  
17.03.2020 11:01
Rozhodnuti_-_regulace_dopravy.pdf (344526)
17.03.2020 08:56
Starostka obce Mouchnice oznamuje zrušení konání III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, jehož termín konání byl stanoven na 18.3.2020 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Mouchnicích.   Důvodem zrušení je vyhlášení zákazu volného pohybu osob na území ČR v souvislosti...
09.03.2020 15:33
veřejná vyhláška přechodná úprava provozu chodník Kaplánky příloha.pdf (505289) veřejná vyhláška přechodná úprava provozu chodník Kaplánky.pdf (122323)   vyvěšeno: 9.3.2020 sňato: 
05.03.2020 10:29
rozpočtové opatření 1 2020.pdf (83873)
04.03.2020 15:56
https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/ Mouchnice (2)nedostatečně označení vlastníci k 1.2.2020.xls (67072)
24.02.2020 09:47
výroční zpráva 2019 Mouchnice dle zákona 106.pdf (224276)
03.02.2020 15:06
Mouchnice Inventarizační zpráva za rok 2019.pdf (70086)
28.01.2020 20:33
Oznamujeme tímto, že 28.1.2020 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Mouchnice - prodloužení chodníku podél silnice II/429 Kaplánky" https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/
16.01.2020 15:18
Rozpočtová opatření 122019.pdf (259515)
10.01.2020 20:08
rozpočtové opatření 112019.pdf (276296)
10.01.2020 11:03
schválený rozpočtový výhled MŠ 2021 2022.pdf (46266) schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mouchnice 2021 2022.pdf (52490)
10.01.2020 09:59
schválený rozpočet obce Mouchnice na rok 2020 ke zveřejnění.pdf (41217) schválený rozpočet MŠ Mouchnice 2020.pdf (45657)
03.01.2020 09:57
Doplňující informace k veřejné zakázce malého rozsahu: Komunitní centrum Mouchnice – oprava fasády, zateplení obvodových stěn   Dotaz č.1: Prosíme o vysvětlení položky: "příprava podkladu,odstranění stávající omítky" Odpověď: Jedná se o celkovou cenu za celou stavbu za práce a činnosti...
16.12.2019 10:48
fasáda komunitní centrum zadávací dokumentace ke zveřejnění.pdf (941795)   Poskytnutí dodatečných informací: Na základě e-mailové žádosti ze dne 30.12.2019 se dne 2.1.2020 v 10.00  uskuteční prohlídka...
13.12.2019 11:52
vyhláška 32019 poplatek psi 2019 od 2020.pdf (94730) vyvěšeno: 13.12.2019 sňato: 30.12.2019
11.12.2019 16:27
Rozpočtová opatření 102019.pdf (276117)
09.12.2019 19:25
obec Mouchnice opatření příl č. 1.pdf (681051) obec Mouchnice priloha_733339519_3_63920_2019-MZE-16212.pdf (213405)
29.11.2019 12:29
rozhodnutí společné povolení chodník Kaplánky Mouchnice.pdf (187773) vyvěšeno: 29.11.2019 sňato: 3.1.2020
25.11.2019 23:42
rozpočtový výhled 2021 2022 Obec Mouchnice.pdf (29696)
25.11.2019 23:41
rozpočet na rok 2020 Obec Mouchnice.pdf (49035)
08.11.2019 21:38
rozpočtové opatření 92019.pdf (277960)
25.10.2019 15:54
záměr prodeje 102019 mostek a pozemek.pdf (60976)
25.10.2019 15:52
záměr prodeje 102019 cesta.pdf (59684)
18.10.2019 10:51
  vyvěšeno: 18.10.2019   veřejná vyhláška oznámení zahájení společného řízení chodník Kaplánky Mouchnice.pdf (132329)
01.10.2019 21:21
rozpočtové opatření č. 82019.pdf (285572)
26.09.2019 12:41
priloha_711604672_1_19_JMK-135126_A1-ZUR-JMK_PRILOHA-VV_obcim.doc.pdf (453130)
19.09.2019 12:25
veřejná vyhláška rozhodnutí schválení kanalizační řád Mouchnice.pdf (136505)   vyvěšeno dne: 19.9.2019 sňato: 7.10.2019
09.09.2019 09:19
opatření MV veřejná vyhl.radiolokátor Hostěrádky.pdf (1131673)   vyvěšeno: 9.9.2019 sňato: 25.9.2019
04.09.2019 09:03
opatření MZ veřejná vyhláška příloha.pdf (610475) opatření MZ veřejná vyhláška.pdf (199485)  
29.08.2019 14:19
rozpočtové opatření 72019.pdf (296660)
21.08.2019 11:58
Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty   Obecní úřad Mouchnice nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Mouchnice 7,  pouze umožňuje...
19.08.2019 14:43
Dne 19.8.2019 byla na základě žádosti poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o informaci, zda subjekty Domistav CZ a.s., ičo: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., ičo: 26007177, podaly v minulosti nabídku ve smyslu veřejných zakázek. informace dle...
19.08.2019 14:20
veřejná vyhláška kanalizační řád Mouchnice.pdf (144801)   sňato: 5.9.2019
26.07.2019 12:04
Dne 24.7.2019 byla na žádost poskytnuta požadovaná informace - protokol o otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mouchnice". Protokol byl odeslán do datové schránky žadatele. Protokol z otevírání obálek 10072019.pdf (57822)   Ke dni zaslání...
11.07.2019 08:39
Rozpoctova_opatreni 062019.pdf (266296)
25.06.2019 09:59
Rozpočtová opatření 52019.pdf (272270)
25.06.2019 09:10
přezkum hospodaření 2018.pdf (1,2 MB) 2018 FIN 2018.pdf (2886826) 2018 příloha 2018.pdf (2971589) 2018 rozvaha 2018.pdf (401993) 2018 výkaz 2018.pdf (390545) doložka k závěrečnému účtu 2018.pdf (243106) schválený závěrečný účet obce Mouchnice 2018.pdf (1400499)      
24.06.2019 22:54
Kupní smlouva Mouchnice příl.č.3.docx (32679) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (30897) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx (27359) Příloha č.4 - Technické podmínky.pdf (144786) Zadávací dokumentace (1).pdf (471205)  
01.06.2019 21:55
Rozpočtová opatření 042019.pdf (274298)
31.05.2019 21:52
veřejná vyhláška kormorán velký.pdf (146634)
20.05.2019 16:45
2005 dražební vyhláška.pdf (10295260)
14.05.2019 21:28
Rozpočtové opatření 32019.pdf (273497)
26.04.2019 15:10
veřejná vyhláška fú dan z nem.pdf (67671) vyvěšeno: 26.4.2019 sňato:
04.04.2019 15:24
mze rozdělovník.pdf (1424156) mze příloha.doc (997888) mze veřejná vyhláška opatř obecné povahy.pdf (214799)   vyvěšeno: 4.4.2019
29.03.2019 09:22
Mouchnice rozpočtové opatření č. 22019.pdf (271728)
29.03.2019 09:16
Mouchnice vyhláška zeměměřičský úřad.pdf (577520)
28.03.2019 09:44
LETÁK Pracoviste_MV_pro_vyrizeni_dokladu_ve_zrychlenych_lhutach_-_UREDNI_HODINY.pdf (46397) LETÁK Upozorneni_na_nevyzvednute_osobni_doklady.pdf (25212) LETAK_-_Pouceni_pro_drzitele_e-pas.pdf (9037503) LETAK_-_Pouceni_pro_drzitele_obcanskeho_prukazu.pdf...
25.03.2019 16:27
Termín realizace akce: 07-08/2019    D.1.4.4.1_-_TECHNICKA_ZPRAVA elektroinstalace.pdf (2539346 výzva k podání nabídky kom.centrum Mouchnice chodby jímka.pdf (80653) D.1.4.4.2_-_VYKAZ_VYMER k nacenění.pdf (155034) Vykaz_vymer.xls (97280) TZ chodby a jímka.pdf...
14.03.2019 09:53
00 1a MOUCHNICE 2019 - Výzva k podání nabídky 2019 - VŘ podepsané.pdf (180598) 00 1b MOUCHNICE 2019 - Zadavaci dokumentace - VŘ - podepsané.pdf (262662) 00 2a Příloha č. 1 - Technické podmínky - MOUCHNICE EFEKT 2019 pro M 5 - M 6 - P 5 - Požadavky na zařízení V.pdf (32480) 00 2ab Příloha č.1.1a...
01.03.2019 15:06
VPS_Trvalé pobyty 2.jpg (330802) VPS_Trvalé pobyty 1.jpg (317318)  
01.03.2019 13:15
rozpočtové opatření 12019.pdf (222899)
26.02.2019 11:15
finanční výbor zápis 2018 001.jpg (224466)
26.02.2019 11:14
zápis kontrolní výbor 2018 001.jpg (194012)
21.02.2019 17:41
inventarizační zpráva 2018.jpg (677813)
04.02.2019 09:46
výroční zpráva 2018 Mouchnice dle zákona 106.pdf (224364)
04.02.2019 08:30
směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 2019.pdf (72145)
23.01.2019 10:45
zrušení opatření odebírání vody 001.jpg (528696) zrušení opatření odebírání vody 002.jpg (391440) zrušení opatření odebírání vody 003.jpg (490849)     vyvěšeno: 23.1.2019 sňato: 26.2.2019
11.01.2019 11:35
Oznamujeme tímto, že dokumentace k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) je k nahlížení k dispozici na Obecním úřadě v Mouchnicích.  Možno nahlížet do těchto materiálů:   Oznámení záměru Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle...
11.01.2019 09:38
Vyvěšeno: 11.1.2019 Sňato: veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1 ÚP Mouchnice 001.jpg (523442)
18.12.2018 11:00
rozpočtové opatření 122018.pdf (280037)
18.12.2018 10:22
vyhled po schválení.pdf (29845)
18.12.2018 10:20
plneni_rozpoctu po schválení.pdf (47013)
18.12.2018 10:18
rozpocet_na_rok_2019 po schválení.pdf (40009)
13.12.2018 11:10
Plán zimní údržby byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2018. plán zimní údržby Mouchnice 2018.pdf (76804)
13.12.2018 11:09
zápis z veřejného zasedání listopad 2018.pdf (89283)
13.12.2018 10:40
záměr prodeje 122018 001.pdf 
12.12.2018 10:17
Rozpoctova_opatreni 112018.pdf (287804)
26.11.2018 22:58
plnění rozpočtu obce Mouchnice.pdf (47071)
26.11.2018 22:56
návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Mouchnice 2020 2021.pdf (28961)
26.11.2018 22:53
návrh střednědobého rozpočtového výhledu MŠ 2020 2021.pdf (37839)
26.11.2018 22:49
návrh rozpočtu obce Mouchnice 2019.pdf (40305)
21.11.2018 23:35
záměr prodeje majetku 112018 001.jpg (218082)   vyvěšeno 21.11.2018
21.11.2018 23:30
zrušení záměru prodeje 03102018 001.jpg (405393)
14.11.2018 20:14
Rozpočtová opatření 102018.pdf (282843)
25.10.2018 16:58
ustavující zasedání 2018 001.jpg (503098)
11.10.2018 12:09
Rozpočtová opatření 92018.pdf (267296)
08.10.2018 16:02
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6205&xobec=593354&xstat=0&xvyber=0  
03.10.2018 15:18
záměr prodeje majetku obce Mouchnice 001.jpg (712623)   sňato:21.11.2018    
03.10.2018 14:22
nabídka pozemků k propachtování 001.jpg (428882)
26.09.2018 10:08
rozpočtové opatření 082018 001.jpg (828890) rozpočtové opatření 082018 002.jpg (624461)  
21.09.2018 13:54
volby říjen 2018.jpg (191157)
05.09.2018 10:03
Zadost_OU.jpg (252780) Mouchnice seznam katastr.xlsx (34156)
22.08.2018 08:48
2208 Rozpočtové opatření 7.pdf (289301)
13.07.2018 08:51
volby2018.jpg (301749)
29.06.2018 16:45
FIN 2017.pdf (2873857) přezkum hospodaření 2017.pdf (1481525) příloha 2017.pdf (3030291) rozvaha 2017.pdf (401747) výkaz ZaS 2017.pdf (390750) závěrečný účet Mouchnice 2017.pdf (178584)  
28.06.2018 08:14
změna rozpočtu 2 27062018.pdf (262591)
27.06.2018 16:46
rozpoctove_opatreni_c.6.jpg (318911)
06.06.2018 22:21
FIN 2017.pdf (2873857) Přezkum hospodaření 2017000001.jpg (252584) Přezkum hospodaření 2017000002.jpg (383425) Přezkum hospodaření 2017000003.jpg (455403) Přezkum hospodaření 2017000004.jpg (295416) Přezkum hospodaření 2017000005.jpg (326334) Přezkum hospodaření 2017000006.jpg (277059) příloha...
25.05.2018 14:42
2305Potvrzeni_poverenec_-_Mouchnice.pdf (290453)
17.05.2018 14:41
1705rozp.opatření 5.jpg (345066)
17.05.2018 14:40
1705záměr pachtu.jpg (200960)
17.05.2018 14:40
1705rozp.opatření 4 (1).jpg (260906)
23.04.2018 11:53
23042018 rozpis rozpočtu.jpg (267601) 23042018 RO 3.jpg (253970) 23042018 rozp.opatření 3.jpg (303256)  
30.03.2018 22:23
změna rozpočtu 1 30032018.pdf (261573)
14.03.2018 20:32
rozp.op.2.jpg (345496)
07.02.2018 09:50
inv.zpráva OU.jpg (330368)
07.02.2018 09:49
rozp.opatření 1 18.jpg (313511)
10.01.2018 16:08
rozp.patreni_14_roku17.jpg (329927)
14.12.2017 18:58
14122017plnění rozpočtu (1).odt (40776)
14.12.2017 10:31
výhled MŠ.jpg (495575) výhled MŠ 1.jpg (504459) rozpočet MŠ 2 (1).jpg (494408) rozpočet MŠ 2.jpg (494408)  
14.12.2017 10:29
Schválený rozpočet podrobný 2018.pdf (263445) schválený rozpočet obce na rok 2018.pdf (39294)
22.11.2017 16:15
Rozpoctova_opatreni 122017.pdf (54052)
22.11.2017 15:39
návrh_rozpočtu_2018_.pdf (39407)
03.11.2017 09:52
Rozpočtové opatření 112017.pdf (284049)
30.10.2017 10:17
keox3281094454069826856.pdf (215131)
05.10.2017 12:13
rozpočtové opatření 10.jpg (236943)
26.09.2017 08:00
rozp.opatření 9.jpg (328694)
22.09.2017 09:22
opatření obecné povahy.pdf (216224)
22.09.2017 09:20
rozp.opatření 8.jpg (356557)
06.09.2017 16:13
rozpočtové opatření 8.jpg (360417)
06.09.2017 16:12
rozp.op.7.jpg (238340)
17.08.2017 08:47
rozpočtové opatření 6.jpg (363345)
26.06.2017 15:46
rozpočtové opatření 5.jpg (327282)
05.06.2017 21:46
fin 2016.pdf (2876087) zaverecny ucet 20161.doc (107520) zpráva o přezkoumání 2016.pdf (1680885)
24.05.2017 13:03
změna rozpočtu 4 17.jpg (281830)
03.05.2017 16:45
rozpočtové opatření 3.jpg (228265)
22.04.2017 23:35
rozpoč.opatření 2.jpg (172410)
23.03.2017 16:28
roz.op.1.jpg (316707)
23.03.2017 09:51
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020.jpg (157661)
06.03.2017 21:17
hlavička-obce.doc (200192) Schválený rozpočet.pdf (257876)
26.01.2017 17:48
poplatky.odt (17230)
26.01.2017 17:47
inventarizační zpráva 2016.jpg (309411)
26.01.2017 11:34
Návrh rozpočtu.pdf (256556)
24.11.2016 19:38
návrh_rozpočtu_2017_zjedn.xls (15872)
21.10.2016 16:26
ver.jpg (370055) verej.jpg (590846) verejna.jpg (177697)  
07.06.2016 06:38
závěrečný účet 2015.doc (99328) FIN 2015.pdf (2780768) přezkum hospodaření 2015.pdf (2077655) příloha 2015.pdf (2551045) rozvaha 2015.pdf (401379) výkaz zisku a ztrát 2015.pdf (389392)  
28.01.2016 20:36
inventarizační zpráva 2015.jpg (330118)
16.12.2015 09:29
strategicky_plan_mouchnice_20162020_zkontrol.docx (40046) Strategický plán rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Mouchnice dne 16.12.2015
30.11.2015 20:37
(návrh_rozpočtu_2016_zjedn).pdf (34983)
03.11.2015 22:33
tržní řád 5.jpg (449198) tržní řád 1.jpg (339515) tržní řád 2.jpg (324692) tržní řád 3.jpg (322550) tržní řád 4.jpg (150912)  
12.08.2015 11:01
Odbery_vod_upozorneni_12082015.pdf (97901)  
04.05.2015 16:38
V040-201412KE01.pdf (1219418) závěrečný účet 2014.doc (139264) přezkum 1.pdf (90083) přezkum 2.pdf (131625) přezkum 3.pdf (127066) přezkum 4.pdf (125558) přezkum 5.pdf (96554)  
23.03.2015 23:48
veřejná vyhláška 23032015.pdf (452473)
04.02.2015 09:21
inventarizační zpráva 2014.jpg (762024)
24.11.2014 15:48
návrh rozpočtu 2015 001.jpg (494933)
13.10.2014 13:17
volby 3.pdf (49673) volby 1.pdf (74259) volby 2.pdf (67673) http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6205&xobec=593354&xstrana=0&xodkaz=1  
08.10.2014 14:35
Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na...
28.04.2014 23:15
oznámení.pdf (89586) přezkum1.jpg (165287) přezkum2.jpg (276934) přezkum3.jpg (275567) přezkum4.jpg (198606) přezkum5.jpg (248474) Výkaz FIN 2013.pdf (167705)  
04.02.2014 08:09
inv.zpráva.tif (3812863)
25.11.2013 15:23
Vyvěšeno: 25.11.2013 obec Mouchnice návrh rozpočtu 2014.pdf (39366)
31.05.2013 10:08
Vyvěšeno na úřední desce dne 31.5.2013 závěrečný účet obce za rok 2012.pdf (1073510)
13.12.2012 19:10
Vyvěšeno: 13.12.2012 Sňato:  Obecně závazná vyhláška č. 2_2012 o pohybu psů na veřejném prostranství.pdf (47,1 kB)
26.11.2012 18:47
vyvěšeno: 26.11.2012 návrh_rozpočtu_2013_.pdf (115,2 kB)
19.08.2012 22:17
smlouva 1.jpg (245,4 kB) smlouva 2.jpg (119,5 kB)  
24.04.2012 16:37
přezkum 0.pdf (259,8 kB) přezkum 3.pdf (324 kB) přezkum 4.pdf (302,4 kB) přezkum 5.pdf (256,4 kB) přezkum.pdf (345,5 kB)   vyvěšeno: 24.4.2012     závěrečný účet 2011.pdf (75,5 kB)
29.02.2012 16:02
06.12.2011 09:43
vyhláška o poplatku za psy 12011.pdf (493469) vyvěšeno: 12.12.2011  sňato: 31.12.2011   účinnost: od 1.1.2012 do 31.12.2019
30.11.2011 15:02
vyvěšeno dne 30.11.2011 navrh_rozpoctu_2012.pdf (23,4 kB)
04.11.2011 19:48
2011-153849-OOP-bobr-3-navrh-E.pdf (129,5 kB) vyvěšeno 4.11.2011
06.10.2011 08:20
 keox3808903576223141746.pdf (577,8 kB)   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oznamuje vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.   vyvěšeno: 6. 10. 2011 sňato:
30.05.2011 15:34
Závěrečný účet 2010.pdf (1,6 MB) vyvěšeno dne: 30.5.2011
02.03.2011 16:08
rozpoctova_opatreni_2010.pdf (71,3 kB)
02.12.2010 10:24
rozpocet 2011.pdf (42,2 kB) vyvěšeno: 2.12.2010  
06.10.2010 22:41
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Mouchnice.jpg (391,7 kB) Vyvěšeno dne: 6.10.2010 Sňato: 25.10.2010
09.06.2010 16:50
závěrečný účet 2010.doc (123 kB)
09.06.2010 00:00
Přezkum 2009.pdf (412,4 kB) vyvěšeno: 9.6.2010    sňato: 28.6.2010
01.02.2010 16:47
rozpočtový výhled 2011-2013.pdf (19,2 kB) vyvěšeno: 1.2.2010     sňato: 17.2.2010  
01.02.2010 16:42
návrh_rozpočtu_2010.pdf (38,4 kB) vyvěšeno: 1.2.2010     sňato: 17.2.2010
11.12.2009 08:33
LTDO 2009 Obecně závazná vyhláška.pdf (54,5 kB) Vyvěšeno: 11.12.2009    Sňato: 31.12.2009   ÚČINNOST: 1.1.2010-31.12.2012    
19.11.2009 23:05
Závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2008.   zaverecnyucetobce2008.pdf (74,1 kB)   Vyvěšeno :  1.6.2009 Sňato:   15.6.2009
19.11.2009 23:00
Přezkum hospodaření obce Mouchnice za rok 2008   prezkumhospodareni2008.pdf (939,7 kB)   Vyvěšeno :  Sejmuto:  

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/


obec@mouchnice.cz