Úřední deska

09.10.2019 17:08
Starostka obce Mouchnice oznamuje konání X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice Dne 16.10.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu     Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Kontrola usnesení a úkolů...
01.10.2019 21:21
rozpočtové opatření č. 82019.pdf (285572)
26.09.2019 12:41
priloha_711604672_1_19_JMK-135126_A1-ZUR-JMK_PRILOHA-VV_obcim.doc.pdf (453130)
19.09.2019 12:25
veřejná vyhláška rozhodnutí schválení kanalizační řád Mouchnice.pdf (136505)   vyvěšeno dne: 19.9.2019
11.09.2019 15:53
Starostka obce Mouchnice oznamuje konání IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 18.9.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu     Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Kontrola usnesení a úkolů...
09.09.2019 09:31
zápis finanční výbor 092019 001.jpg (252451)
09.09.2019 09:19
opatření MV veřejná vyhl.radiolokátor Hostěrádky.pdf (1131673)
04.09.2019 09:03
opatření MZ veřejná vyhláška příloha.pdf (610475) opatření MZ veřejná vyhláška.pdf (199485)  
29.08.2019 14:19
rozpočtové opatření 72019.pdf (296660)
26.08.2019 15:56
https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/ Mouchnice neznámí vlastníci 082019.pdf (44280)
21.08.2019 11:58
Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty   Obecní úřad Mouchnice nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Mouchnice 7,  pouze umožňuje...
19.08.2019 14:43
Dne 19.8.2019 byla na základě žádosti poskytnuta informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jednalo se o informaci, zda subjekty Domistav CZ a.s., ičo: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., ičo: 26007177, podaly v minulosti nabídku ve smyslu veřejných zakázek. informace dle...
19.08.2019 14:20
veřejná vyhláška kanalizační řád Mouchnice.pdf (144801)   sňato: 5.9.2019
07.08.2019 21:37
Starostka obce Mouchnice oznamuje konání VIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 14.8.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu     Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Kontrola usnesení a...
26.07.2019 12:04
Dne 24.7.2019 byla na žádost poskytnuta požadovaná informace - protokol o otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mouchnice". Protokol byl odeslán do datové schránky žadatele. Protokol z otevírání obálek 10072019.pdf (57822)   Ke dni zaslání...
11.07.2019 08:39
Rozpoctova_opatreni 062019.pdf (266296)
02.07.2019 10:59
Starostka obce Mouchnice oznamuje konání VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 10.7.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu     Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ Kontrola usnesení a úkolů z...
25.06.2019 09:59
Rozpočtová opatření 52019.pdf (272270)
25.06.2019 09:10
2018 FIN 2018.pdf (2886826) 2018 příloha 2018.pdf (2971589) 2018 rozvaha 2018.pdf (401993) 2018 výkaz 2018.pdf (390545) doložka k závěrečnému účtu 2018.pdf (243106) schválený závěrečný účet obce Mouchnice 2018.pdf (1400499) přezkum hospodaření 2018.pdf (1286188)    
24.06.2019 22:54
Kupní smlouva Mouchnice příl.č.3.docx (32679) Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (30897) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx (27359) Příloha č.4 - Technické podmínky.pdf (144786) Zadávací dokumentace (1).pdf (471205)  
12.06.2019 17:04
Starostka obce Mouchnice oznamuje konání VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 19. 6. 2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu     Návrh programu:   Návrh programu veřejného zasedání: 1/ Zahájení, program 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/...
01.06.2019 21:55
Rozpočtová opatření 042019.pdf (274298)
31.05.2019 21:52
veřejná vyhláška kormorán velký.pdf (146634)
20.05.2019 16:45
2005 dražební vyhláška.pdf (10295260)
14.05.2019 21:28
Rozpočtové opatření 32019.pdf (273497)
09.05.2019 17:42
oznámení veřejné zasedání květen 2019.pdf (244391)
09.05.2019 13:48
volby eu 2019 oznámení o době a místě konání voleb.pdf (238385)
26.04.2019 15:10
veřejná vyhláška fú dan z nem.pdf (67671) vyvěšeno: 26.4.2019 sňato:
11.04.2019 09:51
V souladu s ust. § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona,   jmenuji zapisovatelku pro     Volební okrsek č. 1 Mouchnice...
10.04.2019 14:06
1/zahájení, program 2/určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/kontrola usnesení z minulého zasedání 4/ výběr dodavatele - oprava chodeb a schodiště Komunitního centra Mouchnice 5/ vyjádření stanoviska k demolici mostu přes řeku Kyjovka - na pozemcích p.č. 1992/3,1992/9 a 1992/4 v k.ú. Mouchnice 6/...
08.04.2019 09:56
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. - 25.5.2019     V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k...
04.04.2019 15:24
mze rozdělovník.pdf (1424156) mze příloha.doc (997888) mze veřejná vyhláška opatř obecné povahy.pdf (214799)   vyvěšeno: 4.4.2019
29.03.2019 09:22
Mouchnice rozpočtové opatření č. 22019.pdf (271728)
29.03.2019 09:16
Mouchnice vyhláška zeměměřičský úřad.pdf (577520)
28.03.2019 09:44
LETÁK Pracoviste_MV_pro_vyrizeni_dokladu_ve_zrychlenych_lhutach_-_UREDNI_HODINY.pdf (46397) LETÁK Upozorneni_na_nevyzvednute_osobni_doklady.pdf (25212) LETAK_-_Pouceni_pro_drzitele_e-pas.pdf (9037503) LETAK_-_Pouceni_pro_drzitele_obcanskeho_prukazu.pdf...
25.03.2019 16:27
Termín realizace akce: 07-08/2019    D.1.4.4.1_-_TECHNICKA_ZPRAVA elektroinstalace.pdf (2539346 výzva k podání nabídky kom.centrum Mouchnice chodby jímka.pdf (80653) D.1.4.4.2_-_VYKAZ_VYMER k nacenění.pdf (155034) Vykaz_vymer.xls (97280) TZ chodby a jímka.pdf...
25.03.2019 11:25
Volby do evr.parlamentu počet členů komise 001.jpg (182087)
22.03.2019 08:12
Mouchnice neznámí vlastníci.xls (87040) https://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/   sňato: 26.8.2019  
14.03.2019 09:53
00 1a MOUCHNICE 2019 - Výzva k podání nabídky 2019 - VŘ podepsané.pdf (180598) 00 1b MOUCHNICE 2019 - Zadavaci dokumentace - VŘ - podepsané.pdf (262662) 00 2a Příloha č. 1 - Technické podmínky - MOUCHNICE EFEKT 2019 pro M 5 - M 6 - P 5 - Požadavky na zařízení V.pdf (32480) 00 2ab Příloha č.1.1a...
13.03.2019 10:01
Návrh programu veřejného zasedání: 1/ zahájení, program 2/ určení zapisovatele, volba ověřovatelů 3/ kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání 4/ návrh směrnice pro nakládání s osobními údaji 5/ organizace společenských akcí - potvrzení termínů, zajištění akce ze strany zastupitelů - Slet...
11.03.2019 10:39
Oznameni_vcelarum_3-2019.PDF (589636)
01.03.2019 15:06
VPS_Trvalé pobyty 2.jpg (330802) VPS_Trvalé pobyty 1.jpg (317318)  
01.03.2019 13:15
rozpočtové opatření 12019.pdf (222899)
26.02.2019 11:15
finanční výbor zápis 2018 001.jpg (224466)
26.02.2019 11:14
zápis kontrolní výbor 2018 001.jpg (194012)
26.02.2019 09:41
drazba260203.jpg (388082) drazba260202.jpg (517451) drazba2602.jpg (382793)  
21.02.2019 17:41
inventarizační zpráva 2018.jpg (677813)
04.02.2019 08:30
směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 2019.pdf (72145)
23.01.2019 10:45
zrušení opatření odebírání vody 001.jpg (528696) zrušení opatření odebírání vody 002.jpg (391440) zrušení opatření odebírání vody 003.jpg (490849)     vyvěšeno: 23.1.2019 sňato: 26.2.2019
16.01.2019 17:11
oznámení veřejného zasedání leden 2019.pdf (242359)
11.01.2019 11:35
Oznamujeme tímto, že dokumentace k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) je k nahlížení k dispozici na Obecním úřadě v Mouchnicích.  Možno nahlížet do těchto materiálů:   Oznámení záměru Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle...
11.01.2019 09:38
Vyvěšeno: 11.1.2019 veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1 ÚP Mouchnice 001.jpg (523442)
03.01.2019 13:55
Aktualizace_geografickych_dat_-__informace_ke_zverejneni__2019_.pdf (828637)
18.12.2018 11:00
rozpočtové opatření 122018.pdf (280037)
18.12.2018 10:22
vyhled po schválení.pdf (29845)
18.12.2018 10:20
plneni_rozpoctu po schválení.pdf (47013)
18.12.2018 10:18
rozpocet_na_rok_2019 po schválení.pdf (40009)
13.12.2018 11:10
Plán zimní údržby byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2018. plán zimní údržby Mouchnice 2018.pdf (76804)
13.12.2018 11:09
zápis z veřejného zasedání listopad 2018.pdf (89283)
13.12.2018 10:40
záměr prodeje 122018 001.jpg (413999)
12.12.2018 10:17
Rozpoctova_opatreni 112018.pdf (287804)
05.12.2018 14:36
zveřejnění zastupitelstvo obce 12.12.2018.pdf (241191)
26.11.2018 22:58
plnění rozpočtu obce Mouchnice.pdf (47071)
26.11.2018 22:56
návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Mouchnice 2020 2021.pdf (28961)
26.11.2018 22:53
návrh střednědobého rozpočtového výhledu MŠ 2020 2021.pdf (37839)
26.11.2018 22:49
návrh rozpočtu obce Mouchnice 2019.pdf (40305)
21.11.2018 23:35
záměr prodeje majetku 112018 001.jpg (218082)   vyvěšeno 21.11.2018
21.11.2018 23:30
zrušení záměru prodeje 03102018 001.jpg (405393)
14.11.2018 20:14
Rozpočtová opatření 102018.pdf (282843)
25.10.2018 16:58
ustavující zasedání 2018 001.jpg (503098)
11.10.2018 12:09
Rozpočtová opatření 92018.pdf (267296)
08.10.2018 16:02
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=6205&xobec=593354&xstat=0&xvyber=0  
03.10.2018 15:18
záměr prodeje majetku obce Mouchnice 001.jpg (712623)   sňato:21.11.2018    
03.10.2018 14:22
nabídka pozemků k propachtování 001.jpg (428882)
26.09.2018 10:08
rozpočtové opatření 082018 001.jpg (828890) rozpočtové opatření 082018 002.jpg (624461)  
21.09.2018 13:54
volby říjen 2018.jpg (191157)
05.09.2018 10:03
Zadost_OU.jpg (252780) Mouchnice seznam katastr.xlsx (34156)
22.08.2018 08:48
2208 Rozpočtové opatření 7.pdf (289301)
13.07.2018 08:51
volby2018.jpg (301749)
29.06.2018 16:45
FIN 2017.pdf (2873857) přezkum hospodaření 2017.pdf (1481525) příloha 2017.pdf (3030291) rozvaha 2017.pdf (401747) výkaz ZaS 2017.pdf (390750) závěrečný účet Mouchnice 2017.pdf (178584)  
28.06.2018 08:14
změna rozpočtu 2 27062018.pdf (262591)
27.06.2018 16:46
rozpoctove_opatreni_c.6.jpg (318911)
06.06.2018 22:21
FIN 2017.pdf (2873857) Přezkum hospodaření 2017000001.jpg (252584) Přezkum hospodaření 2017000002.jpg (383425) Přezkum hospodaření 2017000003.jpg (455403) Přezkum hospodaření 2017000004.jpg (295416) Přezkum hospodaření 2017000005.jpg (326334) Přezkum hospodaření 2017000006.jpg (277059) příloha...
25.05.2018 14:42
2305Potvrzeni_poverenec_-_Mouchnice.pdf (290453)
17.05.2018 14:41
1705rozp.opatření 5.jpg (345066)
17.05.2018 14:40
1705záměr pachtu.jpg (200960)
17.05.2018 14:40
1705rozp.opatření 4 (1).jpg (260906)
23.04.2018 11:53
23042018 rozpis rozpočtu.jpg (267601) 23042018 RO 3.jpg (253970) 23042018 rozp.opatření 3.jpg (303256)  
30.03.2018 22:23
změna rozpočtu 1 30032018.pdf (261573)
14.03.2018 20:32
rozp.op.2.jpg (345496)
07.02.2018 09:50
inv.zpráva OU.jpg (330368)
07.02.2018 09:49
rozp.opatření 1 18.jpg (313511)
10.01.2018 16:08
rozp.patreni_14_roku17.jpg (329927)
14.12.2017 18:58
14122017plnění rozpočtu (1).odt (40776)
14.12.2017 10:31
výhled MŠ.jpg (495575) výhled MŠ 1.jpg (504459) rozpočet MŠ 2 (1).jpg (494408) rozpočet MŠ 2.jpg (494408)  
14.12.2017 10:29
Schválený rozpočet podrobný 2018.pdf (263445) schválený rozpočet obce na rok 2018.pdf (39294)
22.11.2017 16:15
Rozpoctova_opatreni 122017.pdf (54052)
22.11.2017 15:39
návrh_rozpočtu_2018_.pdf (39407)
03.11.2017 09:52
Rozpočtové opatření 112017.pdf (284049)
30.10.2017 10:17
keox3281094454069826856.pdf (215131)
05.10.2017 12:13
rozpočtové opatření 10.jpg (236943)
26.09.2017 08:00
rozp.opatření 9.jpg (328694)
22.09.2017 09:22
opatření obecné povahy.pdf (216224)
22.09.2017 09:20
rozp.opatření 8.jpg (356557)
06.09.2017 16:13
rozpočtové opatření 8.jpg (360417)
06.09.2017 16:12
rozp.op.7.jpg (238340)
17.08.2017 08:47
rozpočtové opatření 6.jpg (363345)
26.06.2017 15:46
rozpočtové opatření 5.jpg (327282)
05.06.2017 21:46
fin 2016.pdf (2876087) zaverecny ucet 20161.doc (107520) zpráva o přezkoumání 2016.pdf (1680885)
24.05.2017 13:03
změna rozpočtu 4 17.jpg (281830)
03.05.2017 16:45
rozpočtové opatření 3.jpg (228265)
22.04.2017 23:35
rozpoč.opatření 2.jpg (172410)
23.03.2017 16:28
roz.op.1.jpg (316707)
23.03.2017 09:51
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020.jpg (157661)
06.03.2017 21:17
hlavička-obce.doc (200192) Schválený rozpočet.pdf (257876)
26.01.2017 17:48
poplatky.odt (17230)
26.01.2017 17:47
inventarizační zpráva 2016.jpg (309411)
26.01.2017 11:34
Návrh rozpočtu.pdf (256556)
24.11.2016 19:38
návrh_rozpočtu_2017_zjedn.xls (15872)
21.10.2016 16:26
ver.jpg (370055) verej.jpg (590846) verejna.jpg (177697)  
07.06.2016 06:38
závěrečný účet 2015.doc (99328) FIN 2015.pdf (2780768) přezkum hospodaření 2015.pdf (2077655) příloha 2015.pdf (2551045) rozvaha 2015.pdf (401379) výkaz zisku a ztrát 2015.pdf (389392)  
28.01.2016 20:36
inventarizační zpráva 2015.jpg (330118)
16.12.2015 09:29
strategicky_plan_mouchnice_20162020_zkontrol.docx (40046) Strategický plán rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Mouchnice dne 16.12.2015
30.11.2015 20:37
(návrh_rozpočtu_2016_zjedn).pdf (34983)
03.11.2015 22:33
tržní řád 5.jpg (449198) tržní řád 1.jpg (339515) tržní řád 2.jpg (324692) tržní řád 3.jpg (322550) tržní řád 4.jpg (150912)  
12.08.2015 11:01
Odbery_vod_upozorneni_12082015.pdf (97901)  
04.05.2015 16:38
V040-201412KE01.pdf (1219418) závěrečný účet 2014.doc (139264) přezkum 1.pdf (90083) přezkum 2.pdf (131625) přezkum 3.pdf (127066) přezkum 4.pdf (125558) přezkum 5.pdf (96554)  
23.03.2015 23:48
veřejná vyhláška 23032015.pdf (452473)
04.02.2015 09:21
inventarizační zpráva 2014.jpg (762024)
24.11.2014 15:48
návrh rozpočtu 2015 001.jpg (494933)
13.10.2014 13:17
volby 3.pdf (49673) volby 1.pdf (74259) volby 2.pdf (67673) http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=6205&xobec=593354&xstrana=0&xodkaz=1  
08.10.2014 14:35
Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa. Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny úřady a hlásit změnu na...
28.04.2014 23:15
oznámení.pdf (89586) přezkum1.jpg (165287) přezkum2.jpg (276934) přezkum3.jpg (275567) přezkum4.jpg (198606) přezkum5.jpg (248474) Výkaz FIN 2013.pdf (167705)  
04.02.2014 08:09
inv.zpráva.tif (3812863)
25.11.2013 15:23
Vyvěšeno: 25.11.2013 obec Mouchnice návrh rozpočtu 2014.pdf (39366)
31.05.2013 10:08
Vyvěšeno na úřední desce dne 31.5.2013 závěrečný účet obce za rok 2012.pdf (1073510)
13.12.2012 19:10
Vyvěšeno: 13.12.2012 Sňato:  Obecně závazná vyhláška č. 2_2012 o pohybu psů na veřejném prostranství.pdf (47,1 kB)
26.11.2012 18:47
vyvěšeno: 26.11.2012 návrh_rozpočtu_2013_.pdf (115,2 kB)
19.08.2012 22:17
smlouva 1.jpg (245,4 kB) smlouva 2.jpg (119,5 kB)  
24.04.2012 16:37
přezkum 0.pdf (259,8 kB) přezkum 3.pdf (324 kB) přezkum 4.pdf (302,4 kB) přezkum 5.pdf (256,4 kB) přezkum.pdf (345,5 kB)   vyvěšeno: 24.4.2012     závěrečný účet 2011.pdf (75,5 kB)
29.02.2012 16:02
06.12.2011 09:43
vyhláška o poplatku za psy 12011.pdf (493469) vyvěšeno: 12.12.2011  sňato: 31.12.2011   účinnost: od 1.1.2012 dosud
30.11.2011 15:02
vyvěšeno dne 30.11.2011 navrh_rozpoctu_2012.pdf (23,4 kB)
04.11.2011 19:48
2011-153849-OOP-bobr-3-navrh-E.pdf (129,5 kB) vyvěšeno 4.11.2011
06.10.2011 08:20
 keox3808903576223141746.pdf (577,8 kB)   Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oznamuje vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.   vyvěšeno: 6. 10. 2011 sňato:
30.05.2011 15:34
Závěrečný účet 2010.pdf (1,6 MB) vyvěšeno dne: 30.5.2011
02.03.2011 16:08
rozpoctova_opatreni_2010.pdf (71,3 kB)
02.12.2010 10:24
rozpocet 2011.pdf (42,2 kB) vyvěšeno: 2.12.2010  
06.10.2010 22:41
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Mouchnice.jpg (391,7 kB) Vyvěšeno dne: 6.10.2010 Sňato: 25.10.2010
09.06.2010 16:50
závěrečný účet 2010.doc (123 kB)
09.06.2010 00:00
Přezkum 2009.pdf (412,4 kB) vyvěšeno: 9.6.2010    sňato: 28.6.2010
01.02.2010 16:47
rozpočtový výhled 2011-2013.pdf (19,2 kB) vyvěšeno: 1.2.2010     sňato: 17.2.2010  
01.02.2010 16:42
návrh_rozpočtu_2010.pdf (38,4 kB) vyvěšeno: 1.2.2010     sňato: 17.2.2010
11.12.2009 08:33
LTDO 2009 Obecně závazná vyhláška.pdf (54,5 kB) Vyvěšeno: 11.12.2009    Sňato: 31.12.2009   ÚČINNOST: 1.1.2010-31.12.2012    
19.11.2009 23:05
Závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2008.   zaverecnyucetobce2008.pdf (74,1 kB)   Vyvěšeno :  1.6.2009 Sňato:   15.6.2009
19.11.2009 23:00
Přezkum hospodaření obce Mouchnice za rok 2008   prezkumhospodareni2008.pdf (939,7 kB)   Vyvěšeno :  Sejmuto:  

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/


obec@mouchnice.cz