Oznámení o konání X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice Dne 16.10.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

09.10.2019 17:08

Starostka obce Mouchnice oznamuje konání

X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

Dne 16.10.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Nabídka na odkup pozemku do vlastnictví obce Mouchnice

5/ Návrh smlouvy o umístění stavby – vodovodní šachta na p.č. 1393/51

6/ Projekt na opravu záchytné jámy na vodu – Jestřabská, Mouchnice

7/ Příprava rozpočtu obce Mouchnice na rok 2020

8/ Taktické cvičení členů JSDH Mouchnice a návrh na uzavření dohody o prov.práce David Mateleško a David Machálek

9/ Různé

10/ Závěr

 

 

 

vyvěšeno: 9.10.2019

sňato:


 

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
Jana Kudličková - starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/


obec@mouchnice.cz