Oznámení o konání IX.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice 18.9.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

11.09.2019 15:53

Starostka obce Mouchnice oznamuje konání

IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice

dne 18.9.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

Návrh programu veřejného zasedání:

1/ Zahájení, program

2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů

3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání

4/ Žádost MND a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty

5/ Rozpočtové opatření č. 8/2019

6/ Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce – p.č.151/5 a 151/4

7/ Návrh na změnu výše nájemného za užívání prostor společenského domu v období od října do dubna

8/ Návrh smlouvy s Jihomoravským krajem o právu provést stavbu „ Mouchnice-prodloužení chodníku podél silnice II/429 „Kaplánky“

9/ Různé

10/ Závěr

Kontakt

Obecní úřad Mouchnice Mouchnice 7
68333 Nesovice
-----------------------------

IČO: 00373460
Banka: 18523-731/0100, Komerční banka
internet: www.mouchnice.cz

-----------------------------
Úřední hodiny:
Po:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Út:8.00 - 12.00
St:8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00
Čt:8.00 - 12.00
Pá:8.00 - 12.00
-----------------------------
Tel.: 517 367 428
ID datové schránky: szzbzgf
starostka tel. 603 993 541
profil zadavatele veř.zakázek:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-mouchnice_1760/


obec@mouchnice.cz